Auto Tự Động Nhặt Đồ

Cách 1 
Lông vũ = Lông vÅ©
Gấu Trúc = Gấu Trúc
Đại quỷ = Đại quá»·
Lời chú giải = Lời chú giải
Dopple = Dopple
Lucky = Lucky
Sekeromikon = Sekeromikon
Condor = Condor
Thánh chỉ = Thánh chi
Nanh máu = Nanh máu
Chìa khóa Quỷ= Chì khẪ³ Quá»·
Con mắt Quỷ = Con mắt Quá»·
Banh Xuan = Bánh Xuân
Ruou... = Rượu Xuân

 
Cách 2 : Bạn chỉ cần để ý chữ in hoa và in thường nhé . Ví dụ như bên dưới
 
  1. Huy chuong vang = H c v
  2. Huy chuong bac = H c b
  3. Lông vũ = L v
  4. Gấu Trúc = G T

19/11/2020