hướng dẫn chi tiết các sự kiện ingame chính.

Chào mừng các bạn đến với 

FULL SỰ KIỆN TRUY CẬP LINK: http://id.muss6.vip/

Sự Kiện Blue Event

 • Map: Lost Tower 0
 • Tọa Độ: 195 103
 • Thời gian: 5 phút
 • Số lượng: 15 con/mỗi đợt
 • Tỷ lệ: 20% rơi ngọc
 • Phần thưởng: B S C L
 • Bắt đầu: 0h40 – 3h40 - 6h40 -  9h40 – 12h40 – 15h40 – 18h40- 22h40

     

Sự Kiện SumMer

 • Map : Lost Tower 0
 • Tọa Độ : 195 103
 • Thời gian: 5 phút
 • Số lượng: 15 con/mỗi đợt
 • Tỷ lệ: 20% rơi ngọc
 • Phần thưởng : B S C L
 • Bắt đầu: 01:40, 05:40, 09:40, 13:40, 17:40, 21:40

 

 

Sự Kiện Sky Event

 • Map: Devias 0
 • Tọa Độ: 227 62
 • NPC: Hoa Tien
 • Item Event: Ngôi Sao 5
 • Boss: Kun Dun
 • Phần thưởng: Item Thần – Item 380
 • Bắt đầu: 0:05, 6:05, 12:05, 23:05

 

Sự Kiện Boss Attack (  Phù Thủy Đỏ )

 • Map: Devias 2
 • Tọa Độ: random  map
 • Boss: Phù Thủy Đỏ
 • Phần thưởng : B S C L
 • Bắt đầu: 1h50  4h50 7h50 10h50 13h50  16h50  23h50

 

Sự Kiện Happy House

 • Map: Toàn Server
 • Phần thưởng: Tăng exp + drop ( + 100 exp , + 20 drop)
 • Thời gian: 15p
 • Bắt đầu: 2h05, 5h05, 8h05, 11h05, 14h05, 17h05, 20h05, 0h05

 

Sự Kiện Rakion Event

 • Map: Lacheon
 • Tọa Độ: cuối máp
 • Boss: Nhện Sunland
 • Phần thưởng : Item haofn hảo cấp 6 7
 • Bắt đầu: 08:10, 2:30, 21:45

 

Sự Kiện Đầm Lầy Chết Medusa

 • Map: Peace Swamp
 • Tọa Độ: 4 cổng
 • Boss: Medusa
 • Phần thưởng: Item hòan hảo cấp 6 7
 • Dự kiến: Nguyên Liệu Wing 2.5 ( Mở sau )
 • Bắt đầu: 01:45, 07:45, 13:45, 19:45

​​​​​​​

 

Sự Kiện Blood Caster VIP

 • Map: NPC Thiên Sứ Devias
 • Phần thưởng : B S C L tỷ lệ rơi cao hơn bên ngoài
 • Bắt đầu: 00:30, 09:30, 15:30, 21:30 (800 quái/ 1 ngọc)

 

 

04/12/2020