Sự kiện đua top Test

????Phần Thưởng Alphatest
????Top 1 Reset : 300k Wcoin
????Top 2 Reset : 200k Wcoin
????Top 3-5 Reset : 100k Wcoin

17/12/2020