Thông tin máy chủ.

Chào mừng các bạn đến với 

 

Test: 13h ngày 17/12/2020

Open: 13h ngày 19/12/2020

Giới hạn reset 1 ngày 5 lần.

EXP : 1xxx

Exp master: 2xx

Drop box kundun: 25%

Drop box xshop: 100%

• Đường truyền: 1Gbps

• Season 6.3

• Antihack: Phiên bản mới nhất chống hack cực tốt

- Có AutoRs trong game

- Có giới hạn rs theo top 1

- Khởi tạo nhân vật: tặng 4000 point, 10tr zen

- Các lệnh thường dùng:

/reset

/resetvip

/autoreset

/autoresetvip

/Relife

/readd lệnh tẩy điểm

/pkclear lệnh rửa tội

/post chat tổng

/addstr tăng điểm sức mạnh

/addagi tăng điểm nhanh nhẹn

/addvit tăng điểm máu

/addene tăng điểm năng lượng

/taydiem

 

 

 

Yêu cầu, point nhận khi reset

(reset vip giảm 20 lever)

reset lever point
từ 1-20 250 350
từ 21-50 300 300
từ 51-100 350 250
từ 101-200 400 200
từ 201-300 400 150

 

Yêu cầu khi relife
lần 1 30 k point
lần 2 25 k point
lần 3 20 k point
lần 4 15 k point
từ lần 5 đổ đi 10 k point

 

Sự Kiện Ingame
Boss Vàng 2 tiếng 1 lần bắt đầu từ 0 giờ
Hỗn Nguyên Lầu 1:00, 5:00, 9:00, 13:00, 17:00, 21:00
Happy house 02:05, 05:05, 08:05, 11:05, 20:05, 00:05
Medusa Event 01:45, 07:45, 13:45, 19:45
Raklion Event 08:10, 2:30, 21:45
Sky Event 0:05, 6:05, 12:05, 23:05
Thỏ Ngọc 0:40, 4:40, 8:40, 12:40, 14:40, 18:40, 22:40
Summer Event 01:40, 05:40, 09:40, 13:40, 17:40, 21:40
Huyết Lâu 03:30, 06:30, 12:30, 18:30
Huyết Lâu (VIP) 00:30, 09:30, 15:30, 21:30 (800 quái/ 1 ngọc)
Quảng Trường Quỷ 01:30, 04:30, 16:30
Quảng Trường Quỷ (VIP) 07:30,10:30,19:30, 22:30 (800 quái/ 1 ngọc)

04/12/2020